8620 Kjellerup

Jeg synes, Lise Thinggaard fra brand-ART er lykkedes rigtig godt med at samle Kjellerups DNA i ét stort billede.

I forbindelse med Silkeborg Kommunes Gadekunstfestival opfordrede kommunen til at søge om penge til kunstværker i byerne eller til forskønnelse af bygninger.

Vi er en lokal kunstforening som greb bolden og søgte penge hjem til projektet. Desuden har vi fået sponsorater af mange af de erhvervsdrivende i byen og har generelt mærket en stor interesse og opbakning.

Vi vil gøre noget for Kjellerup by og vil gerne brande 8620 med byens bygninger, særlige kendetegn, aktiviteter, begivenheder, natur, musik,
kunst, virksomheder, borgere – fortid som nutidigt.

Kort og godt vil vi gerne være med til at promovere 8620, så byens borgere visuelt kan se, hvad byen består af og formår.

Formålet er at samle byens borgere og sikre, at gamle og unge, nye borgere, samt de borgere, der har været her i mange år, kan genkende og identificere sig med billederne fra byen. Hvert eneste lille billede fortæller en historie, eller har fastholdt et øjeblik, og vi vil gerne have udbredt alle de gode historier om Kjellerup.

Jeg synes, Lise Thinggaard fra brand-ART er lykkedes rigtig godt med at samle Kjellerups DNA i ét stort billede, der siger mere end 1.000 ord, og glæder mig over den centrale placering for værket, hvor rigtig mange mennesker kommer forbi og har taget begejstret imod det.

– Lissy Kristensen, formand Kjellerup Kunstforening

Byportrætter