8000 Aarhus

Lise Thinggaard fra brand-ART og Birthe Vembye fra VembyePhoto står bag kunstværkerne 8000 Aarhus C

Verden er i hastig forandring, og vi har alle brug for hjemhavne at navigere efter for ikke at fare vild.

Lise Thinggaard, billedkunstner brand-ART og Birthe Vembye, fotograf VembyePhoto er gået sammen om at skabe en serie kunstværker med postnummeret 8000 og Aarhus’ identitet som omdrejningspunkt.

Kunstværkerne kredser omkring eksistentielle spørgsmål som: Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen?

Formålet er at røre ved identitetsfølelsen og få beskueren til at blive bevidst om sin egen historie, DNA og grundværdier. Men også at vække en stoltheds- og fællesskabsfølelse over at være en del af Aarhus, samt give anledning til refleksion over, hvor i verden man hører til.

Værkerne henvender sig til tidligere, nuværende eller kommende Aarhusianere, der på den ene eller anden måde kan spejle sig i de mange fortællinger.

I et mix af farver, fotos, grafik og collage er en række ikoniske Aarhusmotiver, gamle bykort, sjove aarhusianske udtryk, mennesker der lever, smiler og danser ”analogt photoshoppet”, og sat i helt nye sammenhænge.

Aarhus’ postnummer 8000 er det grafiske hovedmotiv i alle værkerne, der er bygget op omkring modsætninger som fortid/nutid, dyr/mennesker, by/natur, ung/gammel.

De mange lag er krydret med enkelte ”fremmede” elementer, der bevidst skal forstyrre beskueren, som bliver tvunget til at se Aarhus i et større perspektiv.

Byportrætter